Биомед от Еленския Балкан

начало sitemap
е - магазин
ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ

"Златен мед" ®
София

office@biohoney-bg.com
ZLATEN MED

БИОПЧЕЛАРСТВО - НОРМАТИВНА РАМКА

Нормативната рамка за пчеларството, производството и разпространението на пчелните продукти в България са:

- Закон за пчеларството;

- Закон за животновъдството;

- Закон за ветеринарномедицинската дейност;

- Закон за храните;

- Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека;

- Наредба №25 за установяване на максимално допустими граници на остатъчни вещества от фармакологично-активни субстанции от състава на ветеринарномедицински препарати в суровини и продукти от животински произход, предназначени за човешка консумация;

- Наредба №30 за профилактика и борба с някои заразни болести по пчелите;

- Наредба №35 за биологично производство на животински продукти и храни и означаването им ;

- БДС 2673/89 и ОН за някои пчелни продукти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВИНИ

Заповядайте на изложението....

още >>>

СЕРТИФИКАТИ

Фeрма "Златен мед" е сертифицирана при ....

още >>>

ГРАМОТИ

Грамоти за участия в изложения

още >>>

ГАЛЕРИЯ

Може да разгледате галерии от снимки

още >>>

РЕЦЕПТИ

+ ВКУСНИ

още >>>

+ ЛЕЧЕБНИ

още >>>

НАШИ
ПАРТНЬОРИ

АлександърТур

"Златен мед" ® Всички права запазени © 2011
www.biohoney-bg.com
office@biohoney-bg.com