Биомед от Еленския Балкан

начало sitemap
е - магазин
ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ

"Златен мед" ®
София

office@biohoney-bg.com
ZLATEN MED

БИОПЧЕЛАРСТВО - НАШИЯТ ОПИТ

Идеята за развиване на биологично пчеларство в България, започнах да реализирам през лятото на 2000 г. Повод за това, ми даде посещение в Унгария, където се запознах с опита на асоциация от около 25 пчелари, практикуващи биологично пчеларство ( в района на гр. Дебрецен ). Те успяваха да произведат и продадат на цени от 40% до 80% по-високи от тези на обикновения мед, при това за количества над 100 тона. Спазваха в най-общи линии изискванията на Европейската директива 2092/91, а сега Регламенти 834 и 889 на ЕС, пчеларстваха в защитена територия и използуваха биологични средства за лечение и защита на пчелите. Унгарските пчелари се бяха сдружили с цел производство и реализация на биологичен мед.
С група пчелари от Еленския регион през 2001 г. започнахме реализиране на подобен проект за биологично пчеларство. Изборът на подходящ екологично чист район извършихме с помощта на Областния пчеларски съвет В. Търново. Част от този район е защитена територия.
Основните дейности при подготовката на новите пчелини и прехода към биологично пчеларство бяха:
- избор на нов тип кошер и място за пчелите – започнахме постепенно да обновяваме кошерите, ефективна борба с болестите и вредителите по пчелите, добро проветряване и др.;
- постепенна подмяна на восъчните основи с нови такива;
- набавяне на нов инвентар от неръждаема стомана , както и на нов амбалаж за пчелния мед;
- използуване на биологични средства за борба с болестите по пчелите и основно с “вароатозата”. Беше използуван нов препарат –“Метикан” на базата на тимол и ментол. Сега този ветеринарно медицински препарат се нарича „Екостоп”. Запознахме се с най-новите световни тенденции за устойчиво управление на пчелните семейства и смятаме, че са изключително приложими в българските условия.
- Периодът на конверсия продължава минимум 12 месеца, след което продукцията ни ще има право да носи знак за екологично чист продукт. Това разбира се изисква изпълнение на всички изисквания при инспекторските проверки.
Условният първи етап на този проект, беше отчетен на 22 май 2002 г. на пчелина на Йордан Мирянов – Странджата в махала Балуци в Еленския балкан. На това събиране на Еленските пчелари присъствуваха кметът на гр. Елена г-н Дилян Млъзев, г-жа Лилия Стоянович - ръководител проекти в ACDI “VOСA” България, председателят на В.Търновската областна пчеларска организация г-н Тодор Найденов и др. Единодушно беше изразено мнение, че е необходимо разширяване на обхвата на проекта към съчетаване с билкарство, алтернативен туризъм и привличането на нови финансови средства. Това са и приоритети на Еленската община в близките години. Съществен момент е идеята да се развие по-близко сътрудничество със съмишленици в други райони от страната - Царево, Велинград, Банкя и др.

 

НОВИНИ

Заповядайте на изложението....

още >>>

СЕРТИФИКАТИ

Фeрма "Златен мед" е сертифицирана при ....

още >>>

ГРАМОТИ

Грамоти за участия в изложения

още >>>

ГАЛЕРИЯ

Може да разгледате галерии от снимки

още >>>

РЕЦЕПТИ

+ ВКУСНИ

още >>>

+ ЛЕЧЕБНИ

още >>>

НАШИ
ПАРТНЬОРИ

АлександърТур

"Златен мед" ® Всички права запазени © 2011
www.biohoney-bg.com
office@biohoney-bg.com